top of page
 • Welke betaalmethoden worden geaccepteerd?
  Op dit moment kunnen betalingen alleen worden voldaan via directe overboekingen. U krijgt altijd vooraf een offerte, en u betaalt de afgesproken kosten via de factuur die u digitaal krijgt toegestuurd.
 • Wanneer vindt de betaling plaats?
  De betaling gebeurd altijd in twee termijnen. U betaalt de helft van de opdracht vooraf en de andere helft bij afronding, inclusief eventuele inlijskosten en/of verzendkosten.
 • Hoe bestel ik een portret in opdracht?
  U kunt uw opdracht aanvragen via het aanvraag formulier. Deze aanvraag is geheel vrijblijvend, maar ik vraag u alvast zo veel mogelijk informatie te delen over uw wensen zodat ik u zo goed mogelijk kan helpen.
 • Kan ik ook voor een ander een portret in opdracht bestellen?
  Jazeker, u kunt voor iedereen die u wenst te laten portretteren een opdracht aanvragen. Let wel op: als de geportretteerde niet mag afweten van de opdracht (i.v.m. verrassingscadeau bijvoorbeeld), of niet beschikbaar is voor een fotosessie dan moet u zelf zorgen voor foto's van voldoende kwaliteit. Ook kunt u bij aangeleverde foto's alleen kiezen uit het kleine formaat portret.
 • Kan ik een portret bestellen van meerdere personen?
  Ik maak helaas geen portretten waarin meerdere mensen afgebeeld worden. Ik bied wel de optie om meerdere losse werken te maken die bij elkaar passen. Vergelijkbaar met het principe van een drieluik.
 • Wat is het verschil tussen grafiet en houtskool?
  Grafietpotlood wordt gekenmerkt door een glanzend en reflecterend oppervlakte, omdat het een licht vettige consistentie heeft. Het gevolg hiervan is dat grafiet minder donkerte kan bereiken dan houtskool. Grafiet is echter zeer vergevend, laat zich goed weggummen en kan heel mooi gelijkmatig egaal geveegd worden. Om deze reden hebben portretten in grafiet vaak meer detail en verfijning. Ze zijn vooral van dichtbij indrukwekkend. Grafiet leent zich goed voor kleine portretten, omdat het beter mogelijk blijft een hoge mate van detaillering te bereiken ondanks de kleine schaal. Houtskool is zeer mat en poederig, met als gevolg dat er een hoge mate van zwarting behaald kan worden. Houtskool is daarentegen minder vergevingsgezind dan grafiet. Dit betekent dat houtskool portretten vaak iets minder detail en verfijning hebben dan houtskool. Houtskool werken springen er echter wel meer uit van een afstand. Houtskool leent zich uitstekend voor grotere werken. Hierbij helpt de schaal om toch een indrukwekkende mate van detail te bereiken.
 • Hoe lang gaat een portret in opdracht mee?
  Ik gebruik altijd materialen van de hoogst mogelijke kwaliteit en die bedoeld zijn voor een lange levensduur. Het board waarop de portretten worden gemaakt is zuurvrij, wat verkleuring tegen gaat. Ook is board dik en een stuk steviger dan papier. Alle portretten worden gevernist met UV werende vernis, dit beschermt het werk tegen vuil en verkleuring.
 • Op welke ondergrond wordt een portret gemaakt?
  Portretten worden gemaakt op zuurvrije hoge kwaliteit Crescent board.
 • Welk formaat kan ik het beste kiezen?
  Dit hangt af van de ruimte waarin u het werk wilt ophangen en welke mate van verfijning u wenst in het portret. Kleine portretten (30 x 40 cm, exclusief lijst) passen in de meeste kleine ruimten. Kleine portretten hebben echter heel iets minder verfijning, vanwege de kleine schaal. Middelgrote portretten (40 x 60 cm, exclusief lijst) hebben een formaat wat in de meeste inrichtingen past. Het voordeel is ook dat hierin de hoogste mate van verfijning bereikt kan worden. Grote portretten (50 x 80 cm, exclusief lijst) zijn geschikt als u een ruime muur wil opvullen met een opvallend portret. Uiteraard kan ook hierin een hele hoge mate van detail en verfijning bereikt worden. Extra grote portretten (70 x 100 cm, exclusief lijst) zijn van een indrukwekkende grootte en hebben een levensechte aanwezigheid. Ook hierbij kan een hoge mate van detail en verfijning bereikt worden.
 • Ik wil een andere maat dan op de website aangeboden wordt, kan dit?"
  Jazeker, ik kan in overleg maatwerk aanbieden zolang dit binnen mijn mogelijkheden past. Omschrijf onderaan in het aanvraag formulier uw wensen zo duidelijk mogelijk.
 • Which payment methods are accepted?
  At the moment I only accept payment by bank transfer. I will always provide you with a quote and you will pay the costs through invoices that I will provide digitally.
 • When do I pay for a commission?
  Payment is done in two installments. I ask you to pay half the total costs upfront and the other half when the commission is finished, including optional framing and shipping costs.
 • How do I order a portrait?
  You can request a commissioned portrait through the request form. This request is completely free of obligations, but I do ask you to share your wishes in detail so that I can help you to the best of my abilities.
 • Can I order a portrait for someone else?
  Yes, you can order a portrait of anyone you'd wish to have portrayed. Note: if the subject is not allowed to know about the commission (if it is a surprise gift, for example), or the subject is not available for a photoshoot, I will ask you to provide quality reference photos yourself. In this case the option is limited to small portraits only.
 • Can I order a portrait of multiple people?
  I do not offer the option to have multiple people portrayed in one artwork. I can however offer to make several seperate works that match each other, in similar fashion to a triptych.
 • What is the difference between graphite and charcoal?
  Graphite is characterised by a shiny and reflective surface, because it has a slightly grease consistency. This results in graphite not being able to reach very dark values, compared to charcoal. Graphite is however very forgiving to work with and allows for smooth transitions, bright highlights and an overall refined and detailed image. They are most impressive when viewed up close. Graphite therefore lends itself particularly well for small portraits, as it can overcome some of the problems such a small scale creates in terms of detailing. Charcoal has a much more matte surface, compared to graphite. This means it can achieve darker tones and creates an image with more contrast. Charcoal is less forgiving to work with, however. Therefore, charcoal portraits are slightly less refined and detailed when viewed up close. Charcoal works make more impact when viewed from some distance. Charcoal thus lends itself well for larger portraits, where the scale does not impair the amount of detail that can be achieved.
 • How long will a portrait last?
  I always use the highest quality materials for creating portraits. Portraits are made on acid-free board, which prevents corrosion and discoloration. Board is also much sturdier than regular paper. Portraits are always finished with a UV protective varnish, protecting the artwork from dirt and most importantly, discoloration.
 • On what surface is a portrait made?
  All portraits are made on high quality acid-free Crescent drawing board.
 • Which size should I choose?
  This depends on the space in which you intend to display the portrait(s) and which level of detail and refinement you'd wish the portrait to have. Small portraits (30 x 40 cm, excl. frame) fit in most small spaces. Small portraits are however slightly less detailed and refined, due to the small scale. Medium portraits (40 x 60 cm, excl. frame) fit in most interiors, large and small. An advantage is that I am able to achieve the highest level of detail in these portraits thanks to its larger scale. Large Portraits (50 x 80 cm, excl. frame) are suitable for large walls and are a central piece in the interior. Of course, the highest level of detail can be achieved in these portraits as well. Extra large portraits (70 x 100 cm, excl. frame) are of an impressive scale and have a lifelike presence. No one will fail to notice these portraits thanks to its size and level of detail.
 • I would prefer my portrait to be a different size than the options on the website. Is that possible?
  Certainly, we can discuss a custom commission as long as it fits within my capabilities. Please describe your wishes at the end of the request form in as much detail as possible.
bottom of page